Használati feltételek

Amikor a Weboldal bármely részébe (beleértve a megjegyzéseket, véleményeket, válaszokat) általános célokra elhelyezett anyagokat (beleértve a megjegyzéseket, véleményeket, válaszokat), a felhasználó ezáltal automatikusan ingyenes, állandó, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot (nem kizárólagos licencet) biztosít a világ minden országában az ilyen anyagokra vonatkozó jogszabályokban előírt szerzői jogi védelem teljes időtartama alatt, harmadik személyekhez való továbblicencelési joggal, az anyagok alábbi módon történő felhasználására:

anyagok sokszorosítása, azaz egy vagy több másolat készítése az anyagokból vagy azok egy részéből bármilyen anyagi formában, beleértve hang- vagy videofelvétel formájában, egy kétdimenziós egy vagy több példány három dimenzióban történő elkészítését mű és három dimenziós mű egy vagy több példányának két dimenziójában;

az anyagok nyilvános megjelenítése, azaz a mű eredeti példányának vagy másolatának bármilyen bemutatása közvetlenül vagy a képernyőn film, átlátszóság, televíziós felvétel vagy más technikai eszköz segítségével, valamint az audiovizuális mű egyes képkockáinak bemutatása anélkül, hogy azok megfigyelése sorrendben, akár közvetlenül, akár technikai eszközök segítségével egy ingyenesen látogatható helyen, vagy olyan helyen, ahol jelentős számú ember van, akik nem tartoznak a szokásos családi körbe, függetlenül attól, hogy a művet a helyszínen érzékelik -e. megjelenítésének helye vagy más helyen a mű bemutatásával egyidejűleg;

anyagok nyilvános előadása, vagyis a mű élő előadásban történő bemutatása vagy technikai eszközök (rádió, televízió és egyéb technikai eszközök) segítségével, valamint audiovizuális mű (hangkísérettel vagy anélkül) megjelenítése az ingyenes látogatásra nyitott hely, vagy olyan helyen, ahol jelentős számú olyan személy van, aki nem tartozik a szokásos családi körbe, függetlenül attól, hogy a művet a bemutató vagy bemutató helyén, vagy más helyen érzékelik -e a mű bemutatásával vagy megjelenítésével egyidejűleg;

műsorszórás, azaz anyagok nyilvánosságra hozatala (beleértve a műsor bemutatását vagy előadását) rádió vagy televízió útján (beleértve az újraküldést is), a kábelüzenetek kivételével; kábeles kommunikáció, azaz rádión vagy televízión keresztül történő nyilvános kommunikáció kábelen, vezetéken, optikai szálon vagy hasonló módon (beleértve az újraküldést is);

anyagok fordítása vagy más feldolgozása; az anyagok nyilvánosságra hozatala oly módon, hogy bármely személy hozzájusson hozzájuk bárhonnan és bármikor (saját nyilvánosságra hozatalával); a jogot arra, hogy az anyagokat bármilyen formában más alkotásokba bármilyen formában beépítsék, bármilyen ismert vagy a jövőben feltalálható média vagy technológia használatával.

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a károkat, beleértve a Felhasználó anyagai által okozott jogi költségeket és bírságokat, a jelen Szerződés rendelkezéseinek be nem tartását vagy harmadik személyek jogainak megsértését, függetlenül attól, hogy a Felhasználó regisztrálva van-e. A felhasználó személyesen felelős a Weboldal használata során végrehajtott műveletekért, beleértve, de nem kizárólagosan, az internet -hozzáférés költségeinek kifizetését az ilyen használat során.

A Felhasználónak nincs joga reprodukálni, másolni, terjeszteni értékesítés vagy más elidegenítés útján, valamint bármilyen kereskedelmi célra felhasználni a Weboldal szolgáltatásainak bármely részét vagy más személyek webhelyén közzétett anyagait (beleértve mások megjegyzéseit és tartalmát) a Felhasználó számára elérhetőek a webhelyen), vagy hozzáférés hozzájuk, kivéve, ha a Felhasználó ilyen engedélyt kapott, vagy ha ezt a jelen Szerződés kifejezetten előírja.